Św. Juda Tadeusz

Informacje o św. Judzie Tadeuszu - patronie spraw beznadziejnych

Apostoł ten był bratem świętego Jakuba Młodszego, na imię miał Juda zaś Tadeusz był przydomkiem i oznacza "odważny". Przydomek ten odróżnia tego świętego od drugiego z apostołów (z wiadomych przyczyn cieszącego się złą sławą) - Judy z Kariot. O jego życiu wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej był żonaty i miał dzieci.Istnieją przypuszczenia (obecnie raczej odrzucane), że był też bratem Szymona. Jak można sądzić z języka listu św. Judy był również człowiekiem wykształconym. Poniósł śmierć męczeńską, ale różne są wersje tego gdzie i w jakich okolicznościach.

Kult św. Judy Tadeusza był żywy w wielu krajach, także w Polsce. Odbierał i nadal odbiera kult jako patron od spraw beznadziejnych. W wielu kościołach naszej Ojczyzny odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku czci św. Judy Tadeusza z odczytaniem próśb i podziękowań. Święty miał w Polsce swoje sanktuaria. Np. jeszcze dzisiaj w Warszawie w kościele misjonarzy gromadzą się spore grupy wiernych na cotygodniowe ku jego czci nabożeństwo. Jeszcze nigdy nie zdażyło się aby ufne modlitwy kierowane do Boga za pośrednictwem św. Judy Tadeusza nie zostały wysłuchane.

                                                              Modlitwy do św. Judy Tadeusza